Landarchitecten

LOLANDEN FASE 1 - 122 SOCIALE APPARTEMENTEN MET BUURTCENTRUM TE KESSEL-LO

project : na het slopen van de bestaande bebouwing, bouwen van 122 appartement met buurtcentrum en ondergrondse parking op de projectsite Lolanden te Kessel-Lo (Leuven)
periode : 2008 - ...
bouwheer : DIJLEDAL cvba so - Sociale Huisvesting Leuven
architect :  LANDarchitecten bvba ism. BA-P bvba
status : in uitvoering
 

Begin 2008 organiseerde de cvba Dijledal een wedstrijd met het oog op de renovatie van twee woonblokken, Lolanden 14, 16, 18 en 20 in Kessel-Lo (Leuven), op de plaats genaamd Lolanden. Op basis van verschillende weloverwogen overwegingen, naar voren gebracht door de ontwerpers, werd beslist om de bouwblokken te slopen en over te gaan tot nieuwbouw.

De stedenbouwkundige diensten van de stad konden zich vinden in een herbouw op de plaats. Het slopen van de bestaande woonblokken leidt onvermijdelijk tot de vraag of er geen betere organisatie van de hele site te bedenken valt. Zeker gezien de toestand van de overige gebouwen op de site ook stilaan aan renovatie of vervangbouw toe zijn. Dit werd dan ook het voorwerp van dit stedenbouwkundig onderzoek: een denkkader creëren voor de toekomst voor "Lolanden".

Dit onderzoek werd gedaan door de tijdelijke vereniging LANDarchitecten en ba-p. De resultaten van deze studie liggen aan de basis van het Gebiedsgericht Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Lolanden" opgesteld door Stad Leuven afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid en goedgekeurd in december 2011.

Diezelfde tijdelijke vereniging kreeg de opdracht voor de realisatie van fase 1 van het project "Lolanden". Het betreft 2 bouwblokken op 1 doorlopende ondergrondse parkeergarage. Het gelijkvloers van blok 1 biedt ruimte aan een buurtcentrum met een sociaal restaurant, kinderopvang en een aantal andere sociale voorzieningen. De inplanting en de uitwerking van de gebouwen gebeurde volledig in de geest van de stedenbouwkundige studie en het GG-RUP en streven naar een kwalitatieve en duurzame woonomgeving.