Landarchitecten

Scholenbouw in Vlaanderen

Scholenbouw is een zeer specifiek topic binnen overheidsopdrachten in architectuur. Het vergt niet enkel een zeer scherp technisch inzicht en feeling met een grote schaal, het vereist ook een groot sociaal inzicht van de ontwerper en de wil om zich in te werken in het ruime aanbod van concepten en gedachtegoed in verband met scholen. Buiten het feit dat we reeds aanzienlijk ervaren zijn met het bouwen van scholen en aanverwante functies, blijven we de evoluties op bouwfysisch vlak (compactheid, duurzaamheid en ecologisch bouwen), maar ook thematisch vlak (Brede Scholen) op korte voet volgen en zijn we bijgevolg op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de scholenbouw.

Hoewel het concept van Brede Scholen meerdere invullingen en uiteenlopende toepassingen kent, overheerst eenzelfde grondgedachte: de school een plaats geven in een breed netwerk van actoren om in te spelen op lokale noden en kansen.  In veel gevallen bestaat een Brede School uit een duurzaam netwerk van partners, met de school als middelpunt.  Maar ook een andere partner kan een voortrekkersrol binnen het netwerk opnemen.  Centraal staat het werken aan gelijke onderwijskansen, het uitbreiden van de ervaringswereld, het creëren van ontmoetingsplaatsen en vormingsmomenten voor kinderen, jongeren maar ook volwassenen.