Landarchitecten

RENOVATIE HUURPATRIMONIUM SWaL

project : aanstellen van een ontwerpteam voor een renovatie van het huurpatrimonium van SWaL
bouwheer : SWaL - Sociaal Wonen arro Leuven te Herent
architect : LANDarchitecten bvba