Landarchitecten

PHL - STUDENTENPAVILJOEN TE HASSELT

project : Studentenpaviljoen te Hasselt.
bouwheer : Provinciale Hogeschool Limburg
architect  ontwerp : Werkplaats voor Architectuur, projectarchitect Karel Medart.
architect  verbouwing 2010 : LANDarchitecten bvba, projectarchitecten Karel Medart en Ingrid Van den broek
periode : 2004 en 2010
status : gerealiseerd

De Provinciale Hogeschool Limburg wenste een paviljoen voor haar studenten te bouwen. Het gebouw moest enerzijds een aangename ontmoetingsruimte zijn voor studenten en lesgevers en anderzijds een cafetaria met toebehoren herbergen.

De architectuur van het gebouw sluit naadloos aan op de reeds bestaande gebouwen op de campus door het gebruik van betonnen panelen. De aandacht wordt echter op het paviljoen getrokken door haar centrale ligging enerzijds en het gebruik van gekleurde panelen die afsteken tegen de omgeving.

LANDarchitecten heeft de houten gevelpanelen dit jaar vervangen door een nieuwe HPL bekleding.